Przedsiębiorstwo NEW-TECH 55-002 Dobrzykowice k. Wroclawia ul. Przemyslowa 1 tel.fax 071 / 340 09 00, 340 04 46

Polecamy również:

Oczyszczarka NT-40


Piaskarki i oczyszczarki ciśnieniowe


Przeznaczone są do oczyszczania powierzchni poprzez narzucanie ścierniwa w strumieniu sprężonego powietrza.

Produkujemy oczyszczarki ciśnieniowe i niskociśnieniowe. Są to urządzenia do wykonywania prac na sucho. Mogą być wyposażone w głowice do pracy na mokro.


Oczyszczarki wykonywane są na zbiornikach posiadających dokumentację zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego, pojemności:


40, 100, 200 i 500 litrów


Urządzenia stosowane są do wykonywania następujących prac:

- oczyszczanie konstrukcji stalowych z zanieczyszczeń powierzchniowych, jak korozja, stare powłoki lakiernicze, zgorzelina, itp.

- oczyszczanie powierzchni obiektów zabytkowych, przy renowacji zabytków,

- naprawa pojazdów, łodzi, urządzeń przemysłowych,

- przy renowacji mebli,

- usuwanie grafitti.


Zakres ciśnienia roboczego: 0,5 – 10,0 bar

© 2005 „NEW-TECH”